O uzdrowieniu ślepego

Ewangelia na Chrzest Pański

W trzydziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu ślepego. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Bogactwo i życie wieczne

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W czasie Boskiej Liturgii w ostatnią niedzielę w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Łukasza – bogactwo i życie Więcej→

Początek nauczania w Kafarnaum

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – początek nauczania w Kafarnaum. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Chrzest Jezusa Chrystusa

Ewangelia na Chrzest Pański

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w dniu święta Objawienia Pańskiego, które przypada według nowego kalendarza 6 stycznia, była czytana Ewangelia wg św. Więcej→

Kazanie Jana Chrzciciela

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Marka – kazanie Jana Chrzciciela, w której św. Jan Chrzciciel zapowiada Objawienie Więcej→